Ενημερωτικό Υλικό / Παρουσίαση Αρθρων

Ενημέρωση για τις Φορολογικές Βεβαιώσεις έτους 2013 (27/02/2014)

Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Α.Ε.Ε
 
Με τη διάταξη της παρ.45 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013, όπως αποτυπώνεται στις ΠΟΛ.1095/29-4-2013 και 1130/5-6-2013, προβλέπεται ότι το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ως γενικό έξοδο διαχείρισης.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).
Σημειώνεται ότι τα ποσά των εισφορών, μη συμπεριλαμβανόμενων τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής, θα αποτυπωθούν στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25/2/2014, ως δαπάνη που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.
Οι υπόχρεοι ασφαλισμένοι, μέχρι τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τις αποδείξεις πληρωμών, το άθροισμα των οποίων (χωρίς Τ.Κ.-προσαυξήσεις) αποτελεί το ποσό που πρέπει να δηλωθεί.
Στις περιπτώσεις ρύθμισης Ν.4152/2013 όπου οι δόσεις καταβάλλονται με πάγια εντολή μπορούν να αθροίσουν το ποσό των δόσεων από το λογαριασμό Τράπεζας που χρεώνεται.
Σε κάθε περίπτωση, σύντομα θα είναι εφικτή η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης στους μέσω διαδικτύου ή μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ασφαλισμένων.


Ηλεκτρονική Αγορά B2B

Οδηγός Επιχειρήσεων Οδηγός Επιχειρήσεων
Αναζητήστε επιχειρήσεις και δείτε σύντομη παρουσίασή τους
Κατάλογος Προϊόντων Κατάλογος Προϊόντων
Βρείτε προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Δείτε προσφορές ή ζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προτάσεις συνεργασίας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επικοινωνήστε μαζί τους
 

Είσοδος Μέλους

 
Νέος χρήστης Νέος χρήστης
Υπενθύμιση Κωδ. Πρόσβασης Υπενθύμιση Κωδ. Πρόσβασης
 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή

 

Δημοσκόπηση

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο portal της Επιχειρηματική Κοινότητας του Ε.Β.Ε.Α.

Πολύ καλό

Καλό

Χρειάζεται βελτιώσεις

ΔΞ / ΔΑ

Ψηφίστε
Δείτε τα αποτελέσματα
Digital Greece